Федерация шахмат Республики Карелия

ШАХМАТЫ СБЛИЖАЮТ

 

п/п

Фамилия, имя, отчество Фамилия, имя (на латинице) Дата рождения Разряд ID FIDE Рейтинг FIDE ID нацио-нальный рейтинг Нацио-нальный рейтинг Регион РФ
1 Мошкина Юлия Михайловна Moshkina Julia 20.06.2006 3 24295876 нет 40915 1318 Республика Карелия
2 Григорян Сона Арменовна Grigoryan Sona 12.05.2005 2 24202037 1410 16044 1633 Республика Карелия
3                  
4                  
5                  
6                  
7