Федерация шахмат Республики Карелия

ШАХМАТЫ СБЛИЖАЮТ

 

п/п

Фамилия, имя, отчество Фамилия, имя (на латинице) Дата рождения Разряд ID FIDE Рейтинг FIDE ID нацио-нальный рейтинг Нацио-нальный рейтинг Регион РФ
1 Лапин Артём Дмитриевич Lapin Artem 19.12.2008 2 24242250 1593 26165 1761 Санкт-Петербург
2 Клюкин Родион Олегович Klyukin Rodion 03.02.2008 3 24290777 1087 44639 1435 Республика Карелия
3 Григорян Ален Арменович Grigoryan Alen 03.12.2007 3 24232661 1447 24509 1482 Республика Карелия
4 Морозов Михаил Андреевич Morozov Mikhail 10.06.2007 2 34291156 1400  114499 1598 Республика Карелия
5 Уаров Алексей Александрович Uarov Alexey 19.08.2007 3 54159199  1248 31717 1267 Республика Карелия
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  
21                  
22                  
23                  
24                  
25                  
26