Федерация шахмат Республики Карелия

 

п/п

Фамилия, имя, отчество Фамилия, имя (на латинице) Дата рождения Разряд ID FIDE Рейтинг FIDE ID нацио-нальный рейтинг Нацио-нальный рейтинг Регион РФ
1 Кремнева Екатерина Олеговна Kremneva Ekaterina 21.08.2008 3 34263098 1107 70457 1440 Республика Карелия
2 Макаревич-Константинова Александрия Ивановна Makarevich Aleksandriya 29.07.2007 нет нет 70463 1157 Республика Карелия
3 Антонова Анжелика Владимировна Antonova Angelika 23.08.2007 3 нет нет 148697 1465 Республика Карелия
4 Скородумова Мария Максимовна Skorodumova Mariya 04.01.2008 34438629 нет 102289 1111 Московская область
5 Соболева Анастасия Витальевна Soboleva Anastasia 25.11.2007 24296732 нет 40905 1254 Республика Карелия
6 Байбарацкая Анастасия Андреевна Baybaratskaya Anastasia 06.12.2007 нет 34450394 нет 196738 1000 Псковская область
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14